Lidt om

Biodiversitet

På godt et år er biodiversitet kommet på alles læber. Men hvad er det egentlig? Og handler det bare om, at det er synd for de små bier, for så har du nok andet at bruge dine kræfter på…

bios = liv (græsk)
diversus = forskelligartet (latin)

Biodiversitet betyder mangfoldigt liv og dækker variationen i den levende natur
– eller som FN definerer det:

bioDiversitet

”Biodiversitet er mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil, som organismerne indgår i. Biodiversitet omfatter såvel variationen indenfor og mellem arterne som mangfoldigheden af økosystemer.”

En vigtig krumtap

Det Europæiske råd beskriver det sådan:

”Biodiversitet er nødvendig for at sikre mennesker fødevarer, ferskvand og ren luft.

Den spiller en vigtig rolle med hensyn til at bevare naturens balance. Den er nødvendig for miljøet og for bekæmpelse af klimaændringer.

Og den er afgørende for vores sundhed og for forebyggelsen af spredningen af smitsomme sygdomme.

Desuden er biodiversitet altafgørende for økonomien. Ifølge Det Verdensøkonomiske Forum afhænger næsten halvdelen af det globale BNP (ca. 40 bio. €) af det naturlige miljø og dets ressourcer.

De største erhvervssektorer (byggeri, landbrug og føde- og drikkevaresektoren) er alle i meget høj grad afhængige af naturen, og tilsammen genererer de næsten 7,3 bio. € til den globale økonomi. Sunde økosystemer er derfor også afgørende for genopretningen efter covid-19-krisen.”

Biodiversitet omfatter med andre ord både elefanter, vandmænd og persille. Og selvom de små insekter ikke altid er lige populære, udgør de som regel vigtige hjul i det store maskineri, hvor de varetager vigtige opgaver.

Specielt flyvende insekter, med (de vilde) bier i spidsen, er vigtige for bestøvningen af afgrøder, herunder frugter og grøntsager. For faktisk er 75% af al den frugt og grønt, vi spiser, afhængig af bi-bestøvning, ligesom også mandler, solsikkekerner, rapsolie og kaffe er det.

En reel krise

Men biodiversiteten er under pres, og faktisk er biodiversiteten siden 50’erne faldet med 58%, mens artsmangfoldigheden er reduceret med gennemsnitligt 1/3. I Tyskland er antal flyvende insekter over 27 år faldet med 75%, mens faldet i højsommeren er 82%.

Globalt er mere end 40% af alle insektarter aktuelt i tilbagegang, og 1/3 er direkte truet. Faktisk skønner forskere, at en million arter af planter, insekter, fugle og pattedyr i øjeblikket er udryddelsestruet på verdensplan.

Faktisk uddør op til 200 arter hver dag, og herhjemme er både bier og sommerfugle truet med et årligt fald i biomassen af insekter på 2,5% – og det skyldes især tab af levesteder.

Så det er ikke bare fordi det er synd for de små bier – det er en reel krise!

Derfor er der også voksende opmærksomhed om problemet, både fra forskere, politikere, virksomheder og private. Fx skrev regeringen i sit såkaldte forståelsespapir følgende:

”Vi står ikke alene i en klimakrise. Vi står også i en biodiversitetskrise og en krise for vores miljø og natur. Mere end 2.000 plante- og dyrearter alene i Danmark er i fare for at forsvinde. Og alt for mange danskere dør af eller bliver syge på grund af luftforurening.”

Retfærdig retning for Danmark
Politisk forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten

Idéen bag Planet Bee

I Danmark er mange mindre og mellemstore virksomheders udearealer dækket af grønt græs, der biologisk set er ren ørken.

Omvendt udgør det et kæmpe potentiale for en ægte win-win-win løsning, hvor både virksomheden, samfundet og ikke mindst naturen vinder.

For mange virksomheder vil gerne bidrage til FN’s verdensmål, men de ved ikke hvordan.

Samtidig stiller myndigheder, medarbejdere og ikke mindst forbrugere stadig højere krav til virksomhedernes ansvarlighed.

Både overfor de svageste, klima og miljø samt ikike mindst samfundet generelt.

Det er her, Planet Bee vil hjælpe med at gøre en forskel!

Vil du vide mere om biodiversitet?

Vil du vide mere?