Corporate Responsibility

Gør en forskel

Du kan købe aflad ved at donere 0,01% af omsætningen til en skov i Letland eller betale for x antal tons CO2.
Du kan også gøre en konkret forskel for biodiversiteten.

Med en løsning fra Planet Bee kan jeres indsats både ses, høres, røres, mærkes og ikke mindst måles. Og vil du bruge det aktivt i jeres grønne regnskab (som vi i øvrigt også kan tilbyde at hjælpe med), er her nogle af de verdensmål, hvor I vil komme til at gøre en reel forskel.

FN’s 17 verdensmål

Du kender dem helt sikkert fra alle de små badges på de fine jakkesæt. For det er blevet god stil at skilte med dem. De små farvede mål, der egentlig er tænkt som en ambitiøs rednings- og udviklingsplan for planeten Jorden. Men af og til er de fine illustrationer mere ord end handling. Vi vil gerne gøre indsatsen konkret, så her kan du se, hvor du gør en konkret forskel med en løsning fra Planet Bee.

Lige job for alle

Mål 8.5: Anstændigt arbejde med lige løn for alle
Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også unge og personer med handicap, og med lige løn for arbejde af samme værdi.

Mål 8.5.2: Ligestilling
Ledighedsgraden fordelt på køn, alder og personer med handicap.

 

Hos Planet Bee er det så vidt muligt folk på kanten af arbejdsmarkedet, der er med til at etablere og servicere bede og grønne arealer.

Synlig indsats

Mål 12.6: Opmuntre virksomheder til at arbejde bæredygtigt
Virksomheder, især store og transnationale virksomheder, skal opfordres til at benytte bæredygtig praksis og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

Mål 12.6.1: Rapportering
Antal virksomheder, der offentliggør rapporter om bæredygtighed.

 

Vi hjælper gerne med at udforme et biodiversitetsregnskab inkl. dokumentation, der kan indgå i jeres bæredygtighedsrapporter.

Beskyt naturen

Mål 15.5: Stoppe udryddelse af naturlige levesteder, biodiversitet og truede arter
Der skal tages omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelse af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.

Mål 15.5.1. Beskyt truede dyr
Rødliste-indeks (Red List Index).

 

Kernen i Planet Bee er at gøre en reel og målbar indsats for biodiversiteten – og jo mere, jo bedre. Du har arealet – vi har ekspertisen.

Partnerskaber

Mål 17.17: Fremme af partnerskaber på tværs
Der skal tilskyndes og fremmes effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.

 

Planet Bee er en netværksorienteret virksomhed, og flere af vores løsninger er udviklet i samarbejde med både private og offentlige virksomheder samt universiteter.

20 delmål

På partsmødet ved Biodiversitetskonventionen i oktober 2010 i Nagoya, Japan blev der sat 20 delmål  fordelt på 5 strategiske målsætninger, og der arbejdes nu på at gøre de nødvendige aktioner som følger heraf konkrete. De 5 overordnede målsætninger er:

A Adressere de underliggende årsager til biodiversitetskrisen ved at udbrede kendskabet til biodiversitet på tværs af regering og samfund

B Mindske det direkte pres på biodiversitet og promovere bæredygtig brug

C Bedre biodiversitetens status ved at passe på økosystemer, arter og genetisk mangfoldighed

D Øge fordelene for alle fra services indenfor biodiversitet og økosystemer

E Forbedre implementeringen gennem fælles planlægning, håndtering af viden og kapacitetsudvidelse.

For os er specielt de følgende 3 delmål relevante…

Delmål 1: Oplysning
Senest i 2020 er befolkningen bekendt med de værdier, der knytter sig til biologisk mangfoldighed og de skridt de kan tage for at beskytte og udnyt]te biodiversitet bæredygtigt.

Delmål 5: Naturlige levesteder
I 2020 er tabet af alle naturlige levesteader herunder skove som minimum halveret og hvor muligt bragt tæt på nul og degradering og fragmentering er betydeligt reduceret.

Delmål 15: Naturgenopretning
I 2020 er økosystemernes robusthed og bidraget fra biodiversitet til kulstoflagring øget gennem bevaring og genopretning, der indbefatter genopretning af mindst 15 % af de forringede økosystemer, og bidrager derved til minimering af klimaforandringerne og til klimatilpasning samt bekæmpelse af ørkenspredning.