Lidt om

Klima og CO2

Det kommer efterhånden ikke bag på ret mange, at vi står overfor en global klimakrise, hvor specielt udledningen af CO2 er en stor udfordring.

En udfordring, der allerede nu har vist tænder i form af ekstrem tørke, oversvømmelser, storme, brande og temperaturer, der sprænger alle tidligere målinger.

Klima & CO2

Det er nu dokumenteret, at problemet hovedsagligt er menneskeskabt og drevet af et ekstremt forbrug, der har betydet at sektorer som transport, landbrug, fødevarer og tekstiler i dag belaster kloden mere, end den kan bære.

Hvordan hænger biodiversitet og CO2 sammen?

Biodiversitet er ikke løsningen på CO2-udledningen, men den kan dog bidrage en del.

Beregninger viser nemlig, at verdenshavene optager ca. 30% af den udledte kuldioxid, mens verdens planter optager ca. 25%.

Tilsammen reducerer det verdens samlede CO2-udledning med 55%.

Det er dog primært træer, der binder de store mængder CO2, men også jordens humus-lag spiller en vigtig rolle, når der skal lagres CO2 – og nu bliver det lidt teknisk:

For ved hjælp af de bakterier i humus, der fixerer kvælstof, sker der en mineralisering af luftens kvælstof, så den bliver tilgængelig for planterne, der så kan optage den.

Organismerne i en muldrig jord kan udgøre op til 1 kg per m2 i form af fx regnorme og skolopendre, der alle skal danne protein og dermed behøver kvælstof.

Et Kinderæg for kloden

Planet Bee anvender principper lånt fra den såkaldte Hügelkultur, hvor bedene fyldes med trækævler, rødder, grene og andet fyld, der normalt vil blive komposteret eller brændt, og derved udlede en del CO2.

Ved at benytte denne slags bundfyld i bedene forsinkes nedbrydningen markant, ligesom elementerne binder både fugt og varme – og så fungerer de tilmed som levesteder for jordboende insekter.

Det betyder, at både kulstof- og kvælstof-kredsløb optimeres, så den organiske masse i bedet, når den nedbrydes, bliver til rent kulstof, som lagres i de øverste jordlag, hvor de binder CO2 . Den specielle Hügel jordblanding har dermed 3 funktioner:

1: Vækstmedie
2: Habitat for insekter inkl. jordboende bier
3: Lagring af CO2

Vil du vide mere om klima og CO2?

Vil du vide mere?