BioFacts

Effektmåling

Planet Bee tilbyder en unik mulighed for at dokumentere indsatsen for øget biodiversitet, så I kan fortælle, hvad I konkret gør – fx for FN’s 17 verdensmål.

Det specialudviklede kameramodul monitorerer de flyvende insekter. Det kan I bruge i jeres dokumentation, når I laver jeres grønne regnskab, eller når I skal dokumentere jeres indsats ift. FN’s 17 verdensmål (#12 og #15).

bioFacts

Vi tilbyder samarbejde omkring realtids fotoregistrering af flyvende insekter – specielt bier. Dette giver dels dokumentation, I kan bruge i jeres grønne rapportering, dels sikrer det data til forskningen, der mangler data på området.

Grønt regnskab

Derfor tilbyder vi hjælp til at udforme og formulere jeres grønne regnskab med både tal for jeres indsats for øget biodiversitet og mindre CO2-udledning. Fører I desuden et CSR-regnskab kan vi også her bidrage med input omkring effekten overfor folk på kanten, hvis I altså bruger vores serviceordning.

Alle data sendes til Aarhus Universitet til forskning i udviklingen blandt flyvende insekter, og i næste version af softwaren får I adgang til et interface, hvor billeder og data kan transmitteres direkte til en skærm i fx reception og/eller kantine, hvor alle interesserede kan se status og udvikling.